Interview | Katto and Jasper Z represent Thailand ranked. 3 Cosplay Contest Global World Cosplay Summit. 2018

บทสัมภาษณ์สองนักคอสเพลย์ตัวแทนประเทศไทย Jasper Z และ Katto กับการคว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขันบนเวทีระดับโลก World Cosplay Summit 2018 At Nagoya, Japan,th

สรุปผล World Cosplay Summit 2018 Mexico Championship! Thailand's 3!

เม็กซิโกคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลพิเศษมากมาย ทีมไทยทำผลงานคว้าที่ 3 สรุปผลการประกวดคอสเพลย์เวทีนานาชาติ World Cosplay Summit 2018 At Nagoya, Japan,th

Interview | UnicornBoy KwanS and represent the country to contest the World Cosplay Summit.,,th,Interview with the story from the beginning until the contest World Cosplay Summit.,,th 2017

บทสัมภาษณ์เรื่องราวนับจากจุดเริ่มต้นจนไปถึงการประกวด World Cosplay Summit 2017 The final round at Nagoya, Japan, Thailand, with two representatives UnicornBoy and KwanS.,th

Interview | ตัวแทนไทย World Cosplay Summit 2011 YukiGodbless & JiakiDarkness (ตอนที่ 2/2)

บทสัมภาษณ์ตอนที่ 2 กับตัวแทนประเทศไทย World Cosplay Summit 2011 ปีนี้ YukiGodbless และ JiakiDarkness กับเรื่องราวการไปญี่ปุ่น กับเวที World Cosplay Summit รอบสุดท้ายที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

Interview | ตัวแทนไทย World Cosplay Summit 2011 YukiGodbless & JiakiDarkness (ตอนที่ 1/2)

บทสัมภาษณ์ตอนที่ 1 กับตัวแทนประเทศไทย World Cosplay Summit 2011 ปีนี้ YukiGodbless และ JiakiDarkness กับเรื่องราวในรอบคัดเลือกประเทศไทย ก่อนไป WCS รอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่น

Interview with Thai WCS 2009 Zeii & Yuegene Fay

บทสัมภาษณ์ตัวแทนประเทศไทย World Cosplay Summit ประจำปี 2009 Zeii & YUEGENE มาทำความรู้จักกับตัวแทนทั้งสองท่านที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก่อนเตรียมร่วมให้กำลังใจในการไปร่วมประกวดในระดับนานาชาติ

Interview with Thai World Cosplay Summit 2008 | Sysc’est & Ju~on

สวัสดีผู้อ่านทุกคน และสวัสดีปีใหม่ด้วยคะ ปีใหม่นี้ Cosplus มีบทสัมภาษณ์
จาก ตัวแทน World Cosplay Summit ของประเทศไทย (WCS) ปี 2008 ที่ผ่านมาให้ได้อ่านกัน
คือ Sysc’est และ Ju~on มาเล่าประสบการณ์ต่างให้ฟัง ใครที่สนใจประกวดของปีนี้ อ่านไว้ไม่เสียหายนะคะ ~
Sysc’est & Ju~on