| หน้าแรก | รูปงานคอสเพลย์ | อุปกรณ์เสริม | เว็บบอร์ด | ตารางงานคอสเพลย์ | คอสเพลย์วิกิ | คอสพลัส | วิดีโอ | เกี่ยวกับ & ติดต่อเรา | ร่วมสนับสนุน | ผู้สนับสนุน |  
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 

ความเป็นมาของเว็บไซต์ Props&Ops Cosplay Site

วันก่อตั้ง | 10 กรกฎาคม พ.ศ.2547
อีเมลติดต่อ | propsops@propsops.com
ผู้ก่อตั้ง / เว็บมาสเตอร์ | Googgig
รองเว็บมาสเตอร์ | Xora

ใครที่ได้ไปงานคอสเพลย์น่าจะได้เคยเห็นเหล่าคนคอสเพลย์ที่สร้างผลงานออกมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ ด้วยชุดแต่งกายและอุปกรณ์เสริมที่สวยงามและดูอลังการ แต่เมื่อจบงานคอสเพลย์นั้นไปแล้ว ผลงานการคอสเพลย์และอุปกรณ์เสริมที่ทำมาซึ่งใช้เวลาในการทำ ความตั้งใจในการทำ ก็จะค่อย ๆ ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาที่ผ่านไป

จึงมีแนวคิดว่าน่าจะมีสถานที่หนึ่งที่สามารถเป็นเสมือน "Database" ของอุปกรณ์เสริมคอสเพลย์ รวบรวมอุปกรณ์เสริมและแสดงผลงานที่ตั้งใจทำ เพื่ออย่างน้อยที่สุด ยังมีรูปของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ เพื่อให้ทุกคนจดจำ ทั้งยังเป็นศูนย์การการแลกเปลี่ยนข้อมูล เทคนิค วิธีทำต่าง ๆ เพื่อพัฒนาผลงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Props&Ops โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.254

ต่อมา Props&Ops ได้ขยายพัฒนาจนเป็นมากกว่าแค่เว็บอุปกรณ์เสริมคอสเพลย์ เพิ่มเติมหมวดต่าง ๆ เช่น รูปงานคอสเพลย์ที่รวบรวมจากงานหลากหลาย ตารางงานคอสเพลย์ที่แสดงกำหนดการงานต่าง ๆ เว็บบอร์ดพูดคุย คอสเพลย์วิกิรวบรวมความรู้ ฯลฯ จนทำให้ Props&Ops กลายเป็นเว็บที่รวบรวมความเป็นคอสเพลย์ในหลากหลายมุมมองมากที่สุดโดยยังยึดแนวทางดั้งเดิมนั่นคือการ "บันทึกเรื่องราวและสิ่งต่าง ๆ ของคอสเพลย์เพื่อไม่ให้ถูกลืมเลือนไป"

ซึ่งแนวทางของ Props&Ops นั้น เป็นแหล่งรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ของคอสเพลย์ในเมืองไทย ด้วยคำนึงถึงทั้ง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคต"

อดีต | บันทึกสิ่งต่าง ๆ ไว้ อาทิ รูปงานคอสเพลย์ในอดีต รูปอุปกรณ์เสริมในอดีตและวิธีการทำ บันทึกเหตุการณ์และความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ

ปัจจุบัน | อัพเดตข่าวสารปัจจุบัน การไปถ่ายรูปงานคอสเพลย์ในวันงาน เก็บบันทึกสิ่งต่าง ๆ

อนาคต | "ตารางงานคอสเพลย์" กำหนดการงานคอสเพลย์ในอนาคต เพื่อให้คนคอสเพลย์และผู้ที่สนใจสามารถเตรียมตัวการไปร่วมงานได้

นับแต่จากวันแรกของการทำการ จนถึงวันนี้กว่า 18 ปี ซึ่งหนึ่งที่เราไม่มีวันเปลี่ยนไป คือ
"เว็บที่รวบรวมข้อมูลคอสเพลย์ในประเทศไทย"

STAFF

Googgig
Xora
Owner/Webmaster
Vise-Webmaster
 
 
Cosplay Profile | Click Here
 

 

ความหมายของชื่อ Props&Ops Cosplay Site
Props หมายถึง อุปกรณ์เสริม หรือ อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

Ops มาจากคำว่า "Option" ซึ่งเป็นคำเรียกที่มาจากการเรียกติดปากของคนคอสเพลย์ในไทยสมัยก่อนว่า "ออปชั่นเสริม"

ทั้ง 2 คำมีความหมายทางเดียวกันเพียงแต่คำว่า Ops นั้น มีเพียงคนไทยเท่านั้นที่ใช้ จึงเป็นการบอกเป็นนัยว่า
"นี่คือเว็บอุปกรณ์เสริมคอสเพลย์ของคนไทย"

 

รายละเอียดและข้อตกลง
1.รูปภาพ ข้อมูล บทความและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเว็บ Props&Ops ห้ามนำไปใช้ในเชิงแอบอ้าง ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือ ทำให้เสียหาย
ทั้งนี้ หากมีการติดต่อขออนุญาตหรือมีการนำไปใช้โดยมีการระบุแหล่งที่มา (เครดิต) จะได้รับการอนุญาตให้สามารถนำไปใช้ได้

2. กรรมสิทธิ์ในอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นเป็นของเจ้าของอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้น โดยทาง Props&Ops Cosplay Site ถือเป็นเพียงผู้แสดงผลงาน

Props&Ops Cosplay Site propsops.com 2004-2024