| หน้าแรก | รูปงานคอสเพลย์ | อุปกรณ์เสริม | เว็บบอร์ด | ตารางงานคอสเพลย์ | คอสเพลย์วิกิ | คอสพลัส | วิดีโอ | เกี่ยวกับ & ติดต่อเรา | ร่วมสนับสนุน | ผู้สนับสนุน |  
 
 
 
###### Coming Soon ######
 
 


Props&Ops Photo Donate

ด้วยทางเวป Props&Ops นั้น ได้หวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการได้รวบรวมข้อมูลรูปงานจาก Event ต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สะดวกต่อการเยี่ยมชม ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหารูปงานต่างๆ ในอนาคตข้างหน้า สำหรับผู้ที่สนใจคอสเพลย์ แต่ด้วยจำนวน Cosplay Event ในปัจจุบันที่มีการจัดทั้งจำนวนและความถี่การจัดมาก รวมไปถึงงานที่จัดตามต่างจังหวัดต่างๆ

จึงเป็นไปได้ยากที่ทางเวป Props&Ops จะสามารถไปถ่ายรูปทุกงานได้ครบถ้วน

ด้วยเหตุนี้ ทางเวป Props&Ops จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการขอรับบริจาค รูปจากงานต่างๆ ที่ทางเวป Props&Ops ได้ขาดไป ทั้งนี้ทางเวปจะให้เครดิตอย่างเต็มที่
เช่น ลายน้ำของทางเวปที่ระบุชื่อของท่าน ระบุชื่อในหน้า Gallery รูปงานเป็นต้น

  
 

ทางเวปใคร่ขออนุเคราะห์รูปงานจากงานที่มีลักษณะตามด้านล่างนี้

 • งานที่ทางเวปขึ้นสัญลักษณ์ในหน้า Cos Event Record ซึ่งหมายถึง งานที่ทางเวปขาดรูปงานไป
 • งานที่ทางเวปมีรูปงาน แต่มีรูปงานจำนวนน้อยหรือไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งท่านก็สามารถอนุเคราะห์ช่วยเหลือสมทบตรงนี้ได้
 • งานที่ทางเวปไม่มีข้อมูลในหน้า Cos Event Record ซึ่งท่านสามารถส่งรูปงานนั้นๆมาได้ เพื่อเป็นการแจ้งถึงการมีอยู่ของงานได้ไปในตัว (อนึ่ง ทางเวปขออนุญาตพิจารณาว่างานที่ท่านได้ส่งมานั้น เป็นงานที่เป็นลักษณะงานที่มีคอสเพลย์หรือไม่)

ข้อตกลงอื่นๆและรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ทางเวปจะถือว่าผู้ที่ได้อนุเคราะห์รูปมานั้น มีสิทธิ มีความเป็นเจ้าของรูปเต็มที่ โดยทาง Props&Ops จะขออนุญาตใช้สิทธิในการจัดการรูปในการแสดงในเวป Props&Ops และตามที่เจ้าของรูประบุเพิ่มเติมมา
 • รูปที่ท่านอนุเคราะห์มานั้นทางเวปจะทำการใส่ลายน้ำของเวป โดยมีการระบุชื่อของท่านในลายน้ำด้วย หากท่านใส่ลายน้ำในรูปอยู่แล้ว ทางเวป "จะไม่มีการลบหรือเปลี่ยนแปลง" ลายน้ำของท่าน เพียงแต่ใส่ลายน้ำเพิ่มเติมของทางเวปลงไป
 • ขนาดของรูปที่จะลงในเวปจะมีขนาดไม่เกิน 650px ท่านสามารถย่อรูปมาก่อนเพื่อให้ส่งได้เร็วยิ่งขึ้น
 
 

Step 1 - อัพโหลดรูป โดยมีให้เลือกอัพโหลด 2 แบบ คือ ในกรณีที่ไฟล์ขนาดไม่ถึง 10 MB และกรณีอัพโหลดขนาดไม่เกิน 100 MB
เมื่อกด Submit File แล้ว ต้องรอให้อัพโหลดเสร็จก่อน จึงไปที่ Step 2 นะครับ
(ระบบอัพโหลดไฟล์ กับ กรอกรายละเอียด แยกระบบกัน)

หรือหากท่านสะดวกอัพโหลดผ่านเวปอื่นๆที่ท่านสะดวกกว่า (เช่น Mediafire, Rapidshare) ท่านสามารถข้ามไปที่ Step 2 ได้เลย

 
 

 • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB
 • รับเฉพาะไฟล์สกุล .zip .rar
 • ควรตั้งชื่อไฟล์โดยมีชื่อเฉพาะ (เช่น event_nickname.zip) และกรอกระบุชื่อไฟล์ใน Step 2 เพื่อข้อมูลกับไฟล์ตรงกัน
 • เมื่อขึ้น "Send Complete" แสดงว่าส่งสำเร็จ ไปยัง Stpe 2 ได้เลย
 
 

 • รับเฉพาะไฟล์ขนาดไม่เกิน 100 MB
 • รับเฉพาะไฟล์ .zip .rar
 • อาจจะใช้เวลาในการอัพโหลดนาน ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์
 • ควรตั้งชื่อไฟล์โดยมีชื่อเฉพาะ (เช่น event_nickname.zip) และกรอกระบุชื่อไฟล์ใน Step 2 เพื่อข้อมูลกับไฟล์ตรงกัน
 • เมื่อขึ้น "Send Complete" แสดงว่าส่งสำเร็จ ไปยัง Stpe 2 ได้เลย
 
 


 

 

 

Step 2 - กรอกรายละเอียดต่างๆ ช่องที่มีดอกจัน คือ ต้องกรอก มิเช่นนั้นจะทำให้ส่งไม่ได้

 
 
ขั้นตอนการส่งรูป


 • รายละเอียดต่างๆของงานตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ โดยเมื่อกด Send ขอให้ท่านรอการอัพโหลดจนกว่าจะมีข้อความขึ้นมาด้านล่างว่าส่งเป็นที่เรียบร้อย


  เท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอน

  ท่านที่สนใจร่วมแสดงนั้นสามารถส่งข้อมูลตามขั้นตอนได้เลยครับ ขอบคุณครับ
  อนึ่ง หากท่านไม่สะดวกในขั้นตอนนี้ แต่ต้องการช่วยเหลือเวปไซท์ Props&Ops ท่านสามารถติดต่อสอบถาม หรือส่งรูปมาทาง propsops@propsops.com ได้

  ขอบคุณครับ