การแสดง Idol Show จากวง SUMOMO ในงาน ABC Event in Bangkok 1st

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/abc-event-in-bangkok-1st/

การแสดง Idol Show จากวงไอดอล SUMOMO (SUMOMOMOMOMOMOMOMONOUCHI) ในงาน ABC Event in Bangkok 1st
ภายในงาน ABC Event in Bangkok 1st
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ