เกสต์คอสเพลย์ Ping Ping – 平, Sayo Momo, Larissa Rochefort และ Boss 買 ในงาน ABC Event in Bangkok 1st

รูปงาน | photos at
https://propsops.com/gallery/2022/abc-event-in-bangkok-1st/

เกสต์คอสเพลย์คุณ Ping Ping – 平, Sayo Momo, Larissa Rochefort และ Boss 買 ในงาน ABC Event in Bangkok 1st
ภายในงาน ABC Event in Bangkok 1st
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ