Maruya #35 | คุณ Aza Miyuko และ DyangYi เกสต์คอสเพลย์จากเกาหลีใต้

รูปงาน – https://propsops.com/gallery/2023/maruya-35/
สนับสนุนเว็บ – https://propsops.com/donate

คุณ Aza Miyuko และ DyangYi เกสต์คอสเพลย์จากเกาหลีใต้ ในงาน Maruya #35
12 มีนาคม 2566 ณ Union Hall 2, Union Mall

#cosplay #コスプレ #maruya #maruya35 #popculture #convention #guest #guestcosplayer #azamiyuko #dyangyi

Tag: Cosplay , コスプレ , Maruya , Maruya #35 ,Pop Culture , Convention , Guest Cosplayer , Aza Miyuko , DyangYi