World Cosplay Summit Thailand 2020 รอบภาคเหนือ | ช่วงประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ

ดูรูปงานได้ที่ | You can see this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2020/world-cosplay-summit-thailand-2020-north/

ช่วงกรรมการให้คอมเมนต์และประกาศผลทีมผ่านเข้ารอบ
ในงาน World Cosplay Summit Thailand 2020 รอบภาคเหนือ
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ CentralPlaza Chiang Mai Airport จ.เชียงใหม่

#cosplay #คอสเพลย์ #worldcosplaysummit