Interview with Negibose | Hidekazu Kondo

ในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้และพูดคุยในแง่มุมของผู้จัดงานกันบ้างนะครับ โดยเป็นบทสัมภาษณ์คุณ Hidekazu Kondo ผู้ก่อตั้งบริษัท Negibose ที่จัดงานมาอย่างมากมาย