การแสดง Cover จากวง ARTHUR ในงาน Thailand Comic Con 2017

ดูรูปงานได้ที่นี่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2017/thailand-comic-con-2017.php

การแสดง Cover จากวง ARTHUR ในงาน Thailand Comic Con 2017
Thailand Comic Con 2017
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560 ณ Royal Paragon Hall, Siam Paragon