คลิปสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์ Kousaka Yun, Rui, AZA และ Baily บนเวทีงาน Thailand Comic Con 2017

รูปงานดูได้ที่นี่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2017/thailand-comic-con-2017.php

คลิปสัมภาษณ์เกสต์คอสเพลย์
Kousaka Yun, Rui, AZA และ Baily บนเวทีงาน Thailand Comic Con 2017
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2560