เกสต์คอสเพลย์ Jasper Z ในงาน X-Toy Cosplay Championship 2017/2018 เชียงใหม่

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2017/x-toy-cosplay-championship-chiangmai.php

Worlshop Cosplay การทำปีกโดยเกสต์คอสเพลย์ Jasper Z ในงาน X-Toy Cosplay Championship 2017/2018 เชียงใหม่