โชว์ Anisong Live โดย Cos Aim ในงาน MBK Center Anime vs Comic Chapter 3 Let’s & Go

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2017/mbk-center-anime-vs-comic-3.php

โชว์ร้องเพลง Anisong Live โดย Cos Aim ในงาน MBK Center Anime vs Comic Chapter 3 Let’s & Go วันที่สองของงาน
เสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ชั้น 5 MBK Center