ไฮไลต์ | เที่ยวงานยักษ์ใหญ่ Bangkok Comic Con x Thailand Comic Con 2018

ดูรูปงานได้ที่นี่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2018/bangkokcomiccon-x-thailandcomiccon-2018.php

ไฮไลต์ | เที่ยวงานยักษ์ใหญ่ Bangkok Comic Con x Thailand Comic Con 2018

– บรรยากาศจากวันที่สามของงาน
– คอสเพลย์ที่มาร่วมงานคับคั่ง
– การแสดงบนเวทีต่างๆ
– เกสต์คอสเพลย์เยอร์คุณ Astarohime Koyu, Calssara, Leon Chiro, Yuegene Fay
– การประกวดคอสเพลย์

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
RetroVision – Puzzle [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Video Link: https://youtu.be/TN_8D-79BZg