【คลิปเต็ม】Toyota Motorsport Cosplay Contest 2018 เชียงใหม่ ช่วงขึ้นเวทีประกวด

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photos at
https://propsops.com/gallery/2018/toyota-motorsport-cosplay-contest-2018-chiang-mai.php

Toyota Motorsport Cosplay Contest 2018 รอบ จ.เชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ช่วงประกวดรอบแรก ช่วงขึ้นเวทีประกวด