【 คลิปเต็ม 】 ประกวดคอสเพลย์ Asia Comic Con Cosplay Contest

ดูรูปงานได้ที่ | See this event’s photo at
https://propsops.com/gallery/2018/asia-comic-con.php

การประกวดคอสเพลย์ Asia Comic Con Cosplay Contest “Western & Eastern”
ในงาน Asia Comic Con 2018 วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2561 @ Royal Paragon Hall, Siam Paragon