Cosplay in Bussaba Banchaw

Cosplay in Bussaba Banchaw TV5 Channel Thailand 18th March 2009
คอสเพลย์ในรายการ บุษบาบานเช้า ช่อง 5 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2552