Iron Chef Thailand: Mystery Diner “Cosplay”

Iron Chef Thailand: Mystery Diner “Cosplay”, 8th February 2012, Channal 7 Thailand
รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ช่วง นักชิมปริศนา “คอสเพลย์” ออกอากาศวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ช่อง 7