Tell the truth : COSPLAY Episode 2 “Cos & Crime”

สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จัดทำโดยนักศึกษา คณะวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ โดยเป็นคลิป Episode 2 เรื่องของอาชญกรรมและเหตุการณ์ในทางลบที่เกี่ยวกับคอสเพลย์
โดยทาง Props&Ops เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เพื่อศึกษาเรื่องวัฒนธรรมและการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแต่งคอสเพลย์ให้คนในสังคม

ทางทีมงานมี Google form ให้กรอกหลังชมคลิปจบตามลิ้งค์นี้เลยครับ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXGHyQuQRgRwRq5RIwSU1NuIu6oPfZFdWKLowZOYUXgXnZNw/viewform