Iron Chef Thailand: Mystery Diner “Cosplay” (No sound cause error)

***** Please watch https://www.youtube.com/watch?v=NQtDJA1I2oY for the new one with sound ‘w’b ***

***Sorry for the error of the clip cause there is no sound, sorry for big mistake ***
Iron Chef Thailand: Mystery Diner “Cosplay”, 8th February 2012, Channal 7 Thailand

***ขออภัย เนื่องด้วยความผิดพลาดในการทำ ทำให้เสียงนั้นหายไปไม่มี ขออภัยอีกครั้งนะครับ***
รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย ช่วง นักชิมปริศนา “คอสเพลย์” ออกอากาศ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7