ทำความรู้จัก “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย”

ปีนี้ พ.ศ.2563 ถือเป็นปีที่ยากลำบากพอสมควรด้วยสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งกระทบต่อทุกภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่คอสเพลย์เองก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปีของการเริ่มต้นก้าวใหม่ที่สำคัญของชาวคอสเพลย์ อันเป็นความร่วมมือของคนคอสเพลย์ ภาคส่วนวิสาหกิจและภาครัฐ กับโครงการ “คลัสเตอร์คอสเพลย์” จนมาถึงการประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมาค่ะ (เพื่อน ๆ สามารถดูข่าวการประกาศได้ที่นี่นะคะ)

ทำความรู้จักกับ "สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย"

Cosplus by Props&Ops จึงขอมานำเสนอความเป็นมาของโครงการนี้ ด้วยว่าทาง Props&Ops ได้เข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ช่วงต้นโครงการ มาทำความรู้จักกับโอกาสและอนาคตใหม่สำหรับคอสเพลย์ไทยค่ะ

 

– จุดเริ่มต้นโครงการ –

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ได้เริ่มต้นโครงการ Cluster BCG Fashion lifestyle โดย “คอสเพลย์” เป็นหนึ่งในโจทย์ที่ทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของคนรุ่นใหม่ จึงได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจในการเข้าร่วมคลัสเตอร์และมีการจัดอบรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยคาดหวังให้คนคอสเพลย์และผู้ประกอบการได้มาเข้าร่วมและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์นี้

ทำความรู้จักกับ "สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย"

ทำความรู้จักกับ "สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย"

– อะไรคือ “คลัสเตอร์คอสเพลย์ –

คลัสเตอร์ (Cluster) คือการรวมกลุ่มทางธุรกิจโดยผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยมีภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุน

คลัสเตอร์คอสเพลย์ จึงหมายถึง การรวมกลุ่มผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์นั่นเองค่ะ
เพื่อให้เห็นภาพง่าย ๆ
ทุกภาคส่วนของคอสเพลย์นั้นล้วนอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

– ต้นน้ำก็คือวัตถุดิบตั้งต้น เช่น ผ้าหนัง โฟมยาง ผ้าและสิ่งทอประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์การทำชุดและพร๊อพส์ เป็นต้นน้ำเพื่อนำไปต่อยอดต่อไป

– กลางน้ำก็คือการแปรรูป เช่น ร้านตัดชุด ร้านทำพร็อพส์ ที่นำมาวัตถุดิบมาต่อยอดนั่นเอง

– ปลายน้ำก็คือการนำเสนอ เช่น คอสเพลย์เยอร์ นักคอสเพลย์ทุกคน การจัดงานอีเวนต์ การถ่ายภาพคอสเพลย์ เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าทุกส่วนในส่วนสังคมคอสเพลย์เชื่อมโยงเป็นห่วงโซ่อุปทาน
และเพื่อที่จะสามารถให้ภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ มาสนับสนุนได้ จึงต้องมีการรวมกลุ่มกันจนมาเป็น “คลัสเตอร์คอสเพลย์”

– สู่ความเป็นสมาคม –

คลัสเตอร์คอสเพลย์ได้มีการดำเนินการมาตลอดช่วงเดือนมีนา-สิงหา 2563 ทั้งในแง่ของอบรมออนไลน์ อบรมเสวนา และมีการแต่งตั้งประธานและผู้ประสานงานคลัสเตอร์ (CDA – Cluster Development Agent) ในโครงการ
โดยประธานของคลัสเตอร์คอสเพลย์คือคุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยค่ะ

ทำความรู้จักกับ "สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย"

หลังจากดำเนินการโครงการคลัสเตอร์คอสเพลย์มาได้ระยะหนึ่ง ก็ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและแนวทางใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น แต่การดำเนินการในฐานะคลัสเตอร์นั้นก็ยังมีข้อจำกัด เพื่อที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ จึงได้ตัดสินใจยกระดับจากคลัสเตอร์สู่ความเป็นสมาคม

 

– ทำไมต้องเป็น สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย –

คำว่าอุตสาหกรรมอาจจะทำให้เพื่อน ๆ ชาวคอสเพลย์รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวจากคอสเพลย์ แต่จริง ๆ แล้วกลับกันเลยค่ะ เราอยู่กับอุตสาหกรรมคอสเพลย์มาโดยตลอดเลย

ในเบื้องหน้าของสังคมคอสเพลย์ ในกิจกรรมคอสเพลย์ที่พวกเรามีความสุขและสนุกกับการคอสเพลย์นั้น เบื้องหลังคือเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกันหลายภาคส่วน เช่น

อุตสาหกรรม เกม การ์ตูน อนิเม ภาพยนตร์ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ผลิตคอนเทนต์ต่าง ๆ จนทำให้เรานำมาเป็นต้นแบบ
อุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบต่าง ๆ เช่น ผ้าชนิดต่าง ๆ โฟมยาง ฯลฯ ที่เรานำมาใช้ทำทั้งชุดและพร๊อพส์
อุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์ เช่น กลุ่มผู้จัดงาน ห้างร้านต่าง ๆ ทั้งในฐานะผู้จัดและเจ้าของสถานที่จัดงาน
อุตสาหกรรมภาพถ่าย เช่น กล้อง ไฟ สตูดิโอ ฉาก
ฯลฯ

กล่าวได้ว่า สังคมคอสเพลย์นั้นคือส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมคอสเพลย์ขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนคอสเพลย์ในไทย และนั่นจึงเป็นความเป็นมาของการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย เพื่อผลักดันและเชื่อมโยงทุกภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอสเพลย์ไทยนั่นเอง

 

– ประโยชน์ของ สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย ? –

เพื่อน ๆ เชื่อไหมคะว่า แม้คอสเพลย์ในไทยจะมีมากว่า 20 ปีแล้วก็ตาม แต่ในความเป็นทางการที่จะติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาครัฐนั้น เราไม่เคยมีตัวตนที่ชัดเจนค่ะ ไม่มีองค์กรใดที่สามารถเป็นตัวแทนของคอสเพลย์ได้อย่างเต็มที่

สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย จึงเป็นตัวตนที่สามารถเข้าถึงการติดต่อประสานและขอความสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ เป็นตัวแทนของคอสเพลย์ในไทยค่ะ

เช่น
ที่ผ่านมาเราซื้อผ้าหนังเท่าที่มีในท้องตลาด แล้วถ้าเราสามารถประสานกับอุตสาหกรรมผลิตผ้าหนัง ให้ผลิตผ้าหนังที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นสำหรับการคอสเพลย์ได้ละคะ?
เราสามารถประสานกับกลุ่มเครื่องสำอางสำหรับผลิดภัณฑ์ที่เหมาะแก่การเมคอัพคอสเพลย์ได้ไหม?
เราสามารถประสานกับผู้ผลิตกาว หากาวที่ไม่เป็นอันตรายในการใช้มาทดแทนกาวยางไหม?

นี่คือตัวอย่างเล็กน้อยของความเป็นไปได้เมื่อมีสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยค่ะ

 

– ที่ผ่านมาเราทำอะไรไปแล้วบ้าง –

ในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เริ่มมีการดำเนินการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การได้เข้าไปพบกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อขอความรู้และความชัดเจนเรื่องลิขสิทธิ์สำหรับคอสเพลย์ และเตรียมประสานงานกับภาครัฐและกระทรวงต่าง ๆ ที่เราเชื่อว่าคอสเพลย์สามารถสร้างประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาตรงนี้อีกครั้งนะคะที่ได้ให้โอกาสในการเข้าพบและได้แนะนำ ร่วมเสนอแนวความคิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ๆ ค่ะ

เห็นไหมคะว่าทันทีที่เราเริ่มทีตัวตนขึ้นมา เราเริ่มสามารถเข้าถึงภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ในฐานะตัวแทนคนคอสเพลย์

 

– เราต้องการแรงสนับสนุนของคุณ –

แน่นอนว่าการก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทุกความฝันไม่สามารถเสร็จได้ในพริบตา หลาย ๆ เรื่องก็จำเป็นต้องใช้เวลา อาจจะเป็น 1 ปี 3 ปี 5 ปี แต่สิ่งสำคัญคือเราเริ่มเดินหน้าแล้วค่ะ แม้หนทางอาจจะยาวไกล แต่เรากำลังเริ่มเดินในเส้นทางอนาคตใหม่ ที่ก่อนหน้านี้เราไม่เคยเห็นค่ะ

นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องการแรงสนับสนุนจากคุณ จากทุกคน

ณ ขณะนี้ทาง Props&Ops Cosplay Site ในฐานะสื่อกลางคอสเพลย์ได้เข้าร่วมการจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยแล้ว รวมไปถึงผู้จัดงานอีเวนต์อย่าง Extend Event Co., Ltd. ที่เข้าร่วมด้วย และยังมีเหล่าคอสเพลย์เยอร์แนวหน้าของไทย อาทิ Jasper Z, Thames Malerose, Katto, Arstiea, Bolero, Bellamy รวมไปถึง Village Hope ที่ได้เข้าร่วมเจตนารมณ์ในการสร้างสมาคมร่วมกัน รวมถึงผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ เช่น คนทำชุด คนทำพร็อพส์ รวมไปถึงคอสเพลย์เยอร์อีกหลากหลายท่านที่ได้เข้าร่วมในส่วนของคลัสเตอร์คอสเพลย์แล้ว

ทำความรู้จักกับ "สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย"

ในช่วงเริ่มต้นนั้นอาจจะยังเป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ใหญ่โตเท่าไหร่นัก แต่เรากำลังเติบโตขึ้นค่ะ
สำหรับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ในเฟสแรกของการจัดตั้งสมาคมอยู่ ทั้งในแง่การติดต่อกับภาครัฐและอยู่ในช่วงเตรียมเชิญชวนกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมสมาคม
และเมื่อถึงเวลาที่เราได้เข้าไปเชิญชวน เชื้อเชิญ และเปิดรับสมาชิก ก็อยากจะขอฝากเนื้อฝากตัวและหวังว่าจะตอบรับคำชวนและสนใจเข้าร่วมนะคะ

สำหรับเอนทรีหน้า เราจะมาทำความรู้จักกันกับประธานคลัสเตอร์คอสเพลย์กับบทสัมภาษณ์คุณอัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย ผู้เห็นถึงศักยภาพคอสเพลย์ไทยและผลักดันคลัสเตอร์คอสเพลย์สู่ความเป็นสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยค่ะ

อย่าลืมติดตามอ่านกันได้เร็ว ๆ นี้นะคะ
ท้ายสุดเพื่อน ๆ สามารถติดตามการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยได้ที่
Website – http://thaicosplay.org
Facebook – http://facebook.com/ThaiCosplayIndustry

 

ก็หวังว่าเพื่อน ๆ จะชอบเอนทรีนี้นะคะ ถ้าชอบอยากจะขอฝาก Like & Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราในการหาอะไรดี ๆ มาฝากเพื่อน ๆ คอสเพลย์ต่อไปค่ะ

Cosplus by Props&Ops
Entry by Xora & Googgig

 Comments are closed.