World Cosplay Summit

เป็นงานประกวดคอสเพลย์ระดับ นานาชาติ ซึ่งจัดโดย TV Aishi โดยได้เริ่มการประกวดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2546 (2003) และดำเนินการเรื่อยมาถึงปัจจุบัน โดยเป็นลักษณะของการแข่งขัน โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกในประเทศต่างๆที่เข้าร่วม

Cosplayer

เป็นศัพท์สากลในหมู่คนที่ชอบและสนใจในคอสเพลย์ โดยเป็นการผสมคำระหว่าง Cosplay และ Player หมายถึง ผู้ที่แต่งตัวเล่นคอสเพลย์ นั่นเอง โดยไม่ว่าจะเป็นการคอสเพลย์แบบไหน ก็จะเรียกได้หมดเช่นกัน

Cosplay

คอสเพลย์ (Cosplay หรือ Cos’Play)

เป็นการผสมคำภาษาอังกฤษระหว่างคำว่า Costume ซึ่งแปลว่า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และ Play ที่แปลว่า การเล่นดังนั้น
Costume + Play จึงแปลตรงๆว่า การเล่นเสื้อผ้า แต่นิยามที่ให้คำจำกัดความชัดเจนที่สุดคือ “การแต่งกายเลียนแบบ”