Interview | อัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานคลัสเตอร์คอสเพลย์ ผู้ผลักดันจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย

บทสัมภาษณ์คุณ อัมรินทร์ ศรีสุภรวาณิชย์ ประธานคลัสเตอร์คอสเพลย์ ผู้ผลักดันจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย เพื่อพัฒนาองค์รวมสังคมคอสเพลย์ไทย

ทำความรู้จัก “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย”

ทำความรู้จักกับ สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย กับเรื่องราวจุดเริ่มต้นความเป็นไปแและทิศทางการดำเนินการเพื่อพัฒนาทุกภาคส่วนของคอสเพลย์ต่อไปค่ะ

ประกาศเจตจำนงค์จัดตั้ง “สมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทย” กับโอกาสธุรกิจของคนรุ่นใหม่

ประกาศจัดตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอสเพลย์ไทยโดยความสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)